English

Multiple M

Moslim, Mode En Muziek

2007, Imagine IC,
Amsterdam
,
Nederland

Multiple M

Omschrijving

Jongeren met een islamitische achtergrond worden maar al te vaak op één hoop gegooid onder de noemer ‘moslim'. Niet alleen brengt deze opgelegde moslimidentiteit een scherpe scheiding aan tussen moslims en niet-moslims, het sluit bovendien allerlei andere identiteiten uit. Multiple M zoomt in op de urban lifestyles van deze jongeren, die bestaan uit een eigenwijze mix van items uit de hedendaagse jongerencultuur. Doel van de tentoonstelling is het doorbreken van het stereotiepe beeld van stadse moslimjongeren door hun zelfbeeld te laten zien middels foto’s, video, mode en muziek.

Werkzaamheden

Ontwerp, Productie en Inrichting

info@lameul.nl